τα εΝ οΙΚΟ

Προτεραιότητα μας, η Αίγινα! Φυσικά και δεν είμαστε αδιάφοροι σ' αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, στη Χώρα μας, στον Κόσμο και μας επηρεάζουν.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση CYPRUS OPERATION 2011

Σε κοινή εκδήλωση της ΔΕΗ με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός δήλωσε:

«Πριν από δύο χρόνια, τον Ιούλιο του 2011, η φονική έκρηξη που κατέστρεψε ολοσχερώς μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, αποτέλεσε το έναυσμα μιας γιγαντιαίας και εξαιρετικά σύνθετης προσπάθειας που στόχο είχε την ηλεκτροδότηση της χώρας. Δύο χρόνια μετά αποτελεί αναγκαίο οδηγό για την επιτυχημένη αντιμετώπιση παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

 

Η σημερινή μέρα, στην πραγματικότητα είναι η κατακλείδα μιας επιτυχημένης ολοκλήρωσης αυτής της τεχνικά πολύπλοκης και κρίσιμης συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της ΑΗΚ και της ΔΕΗ.

 

Η επιχείρηση που ονομάστηκε  «CYPRUS OPERATION 2011» ήταν και παραμένει  η μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς  καθώς πρόκειται για τη πρώτη επιτυχή μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως.

 

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης αυτού του μεγάλου ατυχήματος η ΔΕΗ ανταποκρίθηκε στο αίτημα για την παροχή της τεχνικής αρωγής της και τη διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού για την κατά το δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση προβλήματος, η οποία  έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Κύπρου.

 

 

Το τραγικό συμβάν, η φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2011, δεν στοίχισε μόνο σε ανθρώπινες ζωές αλλά έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Η αντίδραση ήταν άμεση και ουσιαστική από όλους όσους από όσου, από την πρώτη στιγμή αναμειχθήκαμε στο έργο επαναφοράς και λειτουργίας του συστήματος.

 

Το αρχικό μούδιασμα από την είδηση του ατυχήματος γρήγορα αντικαταστάθηκε από βούληση για άμεση  υποστήριξη και συμπαράσταση στον Κυπριακό λαό με τον πιο ουσιώδη και αποφασιστικό τρόπο.

 

Λίγες μόλις  ώρες μετά το συμβάν και έπειτα από συνεννοήσεις μεταξύ της ΑΗΚ, της ΔΕΗ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συμφωνήθηκε η συνδρομή της ΔΕΗ στην ΑΗΚ, για την ενίσχυση του δικτύου ηλεκτροδότησης της Νήσου, μέσω διάθεσης  ισχύος 70 MW από εγκατεστημένα Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη στην Ελλάδα.

 

Παράλληλα δόθηκε οδηγία προς τις υπηρεσίες της ΔΕΗ  για την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας μεταφοράς των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στην Κύπρο και λίγες μέρες αργότερα τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν αποκαθιστώντας σταδιακά την ηλεκτροδότηση στη χώρα.

 

Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια μικρή αναφορά για τη ΔΕΗ που έχει μεγάλες εμπειρίες από τη διαχείριση κρίσεων και αντιμετώπιση μεγάλων βλαβών:

 

  • Στο παρελθόν έχουμε αντιμετωπίσει διακοπές της ηλεκτροδότησης νησιών της Ελλάδας με την αποστολή – μέσα στους μικρότερους κατά το δυνατόν χρόνους – ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για να αυξηθεί η παραγωγή και να καλυφθεί σταδιακά η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Επίσης, έχουν αντιμετωπισθεί από τη ΔΕΗ με απόλυτη επιτυχία σοβαρά προβλήματα από διακοπές της ηλεκτροδότησης στην ηπειρωτική χώρα λόγω εκτεταμένων καταστροφών από  μεγάλης χρονικής διάρκειας πυρκαγιές.

 

Οι πολλές διαφορετικές εμπειρίες της ΔΕΗ από τη διαχείριση ακραίων καταστάσεων έχει δείξει ότι αυτές αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν:

§         Ο ενεργειακός σχεδιασμός προβλέπει την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη. Ο σχεδιασμός της ΔΕΗ για ανάπτυξη σταθμών παραγωγής και δικτύων έχει ως κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ιδιαίτερα καθώς η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα μεταξύ όλων των χωρών της Ευρώπης.

§         Οι συνεχείς προληπτικοί έλεγχοι και οι έγκαιρες συντηρήσεις αποτελούν την «ισχυρή ασπίδα» προστασίας του Ηλεκτρικού Συστήματος από μεγάλους κινδύνους.

§         Απαραίτητος όρος είναι να υπάρχει στενή και διαρκής συνεργασία της ΔΕΗ με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση κρίσεων.

§         Η ΔΕΗ διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό σε επάρκεια για να τον μεταφέρει μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα για την αντιμετώπιση μιας μεγάλης βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος.

§         Η ΔΕΗ έχει έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο άμεσα μεταφέρεται στα σημεία που έχει καταστραφεί ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό ή  μεγάλο μέρος του Δικτύου.

§         Η ταχεία μετακίνηση έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού και υλικών για την αποκατάσταση των ζημιών σε ενεργειακά έργα και υποδομές – σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές –  επηρεάζει θετικά το ηθικό των πολιτών και των επιχειρήσεων, που επηρεάζεται αρνητικά από την πλήρη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση της Κύπρου – νησιωτικής χώρας με αυτοδύναμο Ηλεκτρικό Σύστημα – κλήθηκε να παράσχει την υποστήριξή της χωρίς να υπάρχει ανάλογο προηγούμενο. Αυτό αποτέλεσε όμως και μια «μεγάλη πρόκληση» για το στελεχιακό δυναμικό της ΔΕΗ προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες του μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωση για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Ένα συμβάν που  θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση, να πλήξει ανεπανόρθωτα την οικονομία της Χώρας και να προκαλέσει αναταραχή στον κοινωνικό ιστό, αντιμετωπίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Πιστεύω ότι η συνολική εμπειρία του γεγονότος μας έκανε όλους σοφότερους και περισσότερο έμπειρους στη διαχείριση κρίσεων που εκδηλώνονται εντός και εκτός συνόρων.

Μας δίδαξε όχι απλά ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο στον τομέα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά μας δίδαξε για τις δυνατότητες που υπάρχουν σε επίπεδο συνεργασίας και αποτελεσματικότητας ακόμη και για τομείς που δεν έχουν δοκιμασθεί σ’ αυτού του είδους τις διαδικασίες στο παρελθόν, όπως η «μεταφορά ενέργειας». 

Για άλλη μια φορά συγχαίρω τα στελέχη της Επιχείρησης. Χάρη στον υψηλό επαγγελματισμό τους, τις μεγάλες εμπειρίες και την εξειδίκευση τους, τα καθιστά από τους  κορυφαίους στον χώρο της ενέργειας, αφού κατάφεραν μέσα σε αντίξοες συνθήκες να εγκαταστήσουν πολύ σημαντικής ισχύος ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη σε μια νησιωτική χώρα.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τα στελέχη της για το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας που αναπτύχθηκε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του πολύ σοβαρού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Κύπρου. Επίσης θέλω να τους συγχαρώ που κατάφεραν, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο να αναδείξουν την επιχείρηση αυτή και να διασφαλίσουν σημαντικούς και απαραίτητους οικονομικούς πόρους.

Πέραν όμως αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ο Όμιλος της ΔΕΗ έχει μια πολύ μακρά και εποικοδομητική συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια για την επιτυχημένη αντιμετώπιση κρίσεων. Μέσω της αλληλοενημέρωσης του προσωπικού μας μπορούμε να πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα στην πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων. Αναμφισβήτητα ο συντονισμός διαφορετικών φορέων, υπηρεσιών, δημοτικών αρχών που εξασφαλίζει η Πολιτική Προστασία διευκολύνει σημαντικά και το δικό μας έργο. 

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι ότι η Αλληλεγγύη και η συνεργασία αποτελούν τα βασικά συστατικά για την επιτυχία των δράσεων μας.» 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Πληροφορίες

This entry was posted on 01/08/2013 by in Γενικά and tagged , .

Πλοήγηση

Καταχωρήστε την επόμενη Δράση σας!

«

April 2018

»
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε νέα και αναρτήσεις.

Μαζί με 2.305 ακόμα followers

Twitter Updates

  • Ψυχραιμία Πανάθες... στηρίξτε την ομάδα. Δεν έγινε κ τιποτα. Ριμπάουντ κ ευστοχία στη Μαδρίτη και 2-1! #paobc 1 day ago
  • Έχουμε δυσκολία στο σκοράρισμα κ στα ριμπάουντς #PAORMB 1 day ago
  • περισσότερα time outs έχουν πάρει οι κόρακες παρά οι προπονητές. #PAORMB 1 day ago
  • Εμάς το ζάκουλα και το τερρόρ twitter.com/Gath___/status… 3 days ago
  • RT @orestis_113: Η ατμόσφαιρά στο ΟΑΚΑ δεν υπάρχει πουθενά.Όποιος διαφωνεί να έρθει την Πέμπτη ☘☘☘☘#paobc #PAORMB 3 days ago
Αρέσει σε %d bloggers: